Internet Stuff: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Cari 12 perkataan tersembunyi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Cari 12 perkataan tersembunyi

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
INTERNET
KOMPUTER
KOMPUTERRIBA
MESINFAKS
SATELIT
SKYPE
TABLET
TELEFON
TELEFONBIMBIT
WIRELESS
D E R V S J Y N K K U Q P N K
L F L J B F E R G Z Y T W T X
F K E E Y T E N R E T N I H K
J Q O V Z Z Y O F T F B R W D
B L A M F Z Z D O S M L E D V
B V W G P K K S M I Q Y L F O
Q V L Z X U O Q B A Z C E H C
S N L M M A T N P U I B S N J
B O J T L I O E J M W E S T D
Z F Y L I F V K R B O U Z A C
H E C R E L Z Q U R V T O U P
R L Q L U T E Y W R I J M D J
Q E E Z L V X T R U X B Z B L
O T A B L E T G A P T N A G L
O M E S I N F A K S K Y P E G
Advertisements

Advertisements