School: BERIMAN KEPADA MALAIKAT DAN KITAB

Malaikat adalah makhluk Allah S.W.T. yang paling taat, tidak pernah menderhaka dan melaksanakan perintah Allah S.W.T. dengan penuh ketaatan. Cari 10 nama malaikat yang wajib diimani. Cari juga 4 buah kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang wajib diimani. YAKIN BOLEH !

BERIMAN KEPADA MALAIKAT DAN KITAB
Malaikat adalah makhluk Allah S.W.T. yang paling taat, tidak pernah menderhaka dan melaksanakan perintah Allah S.W.T. dengan penuh ketaatan. Cari 10 nama malaikat yang wajib diimani. Cari juga 4 buah kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang wajib diimani. YAKIN BOLEH !

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
ALQURAN
ATID
INJIL
ISRAFIL
IZRAIL
JIBRIL
MALIK
MIKAIL
MUNKAR
NAKIR
RAKIB
RIDHUAN
TAURAT
ZABUR
L C U O L K S J P G L G J N X
N I T S I I N N F L I N G T N
N D J M R L T A M B F P U Z B
E H W N B A X R K B A F B Z T
L I A K I M Z U G R C K D M S
I W K Z J S S Q N J M Z Z S P
C T B I K A R L O Y V W K D L
B A B O M P I A T I D M E B X
J Z L O A M D K F N B R J B C
M F Z K J S H E Y I N A C L E
A Y E K Q R U B A Z L K R N Y
G M T A R U A T Y R X N X A P
X D R I K A N M Y A H U A Q K
N Q J X R E A H P I B M E S V
U Q O M Z I Z H T L P C X W A
Advertisements

Advertisements