Language Skills: Kata Terbitan

Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Pengimbuhan ini melahirkan kata terbitan.

Kata Terbitan
Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Pengimbuhan ini melahirkan kata terbitan.

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
BUDIMAN
DUDUKI
DWIBAHASA
DWIFUNGSI
EKABAHASA
EKAWARNA
HADIRAT
JURUTERBANG
JURUUKUR
JURUWANG
KEINGGERISAN
MEMBAHARUI
MEMPERHAMBA
MEMPERISTERI
MEMPERLUAS
MENGECAT
MENGEKOD
NASIONALISME
PELAJARAN
PRAKATA
PRASANGKA
PRASEJARAH
SENIMAN
SINAMBUNG
SOSIALISME
TERBESAR
TERENDAH
TERPUTIH
TERUNCING
TURUTI
L H Y H X Y U L S E Z E G J Z Q P B E Q
G P N Y T A C E G N E M N F V D E M I H
C N E M S I L A I S O S I L Z A L E W T
K R A N L W F T Z G B I C K V I A N I A
Y O Y W Z G U H W N A L N C A E J G Q R
U J F H U R S A A A S A U W X I A E Y I
Y D N I U R A R N B A N R K R N R K Q D
B N M T X A U A R R H O E E O S A O A A
U Q F U L S L J A E A I T E R E N D A H
D I N P P A R E W T B S I N A M B U N G
I X T R S H E S A U I A H P Y U K Y O N
M R O E U A P A K R W N R C J C M F S D
A D N T Z B M R E U D W I F U N G S I A
N R A E Q A E P B J U R U U K U R M M I
Y R M R C K M E M B A H A R U I T O J F
Y D I B K E I N G G E R I S A N Z B Z S
N L N E M E M P E R H A M B A E Z J E P
V S E S Y U P R A K A T A R Z Z C I C O
P Q S A H L P H Z F A K G N A S A R P B
B I B R I K U D U D C Q T R H D P E P J
Advertisements

Advertisements