School: Dubbelklanke

Soek die volgende woorde wat dubbelklanke bevat

Dubbelklanke
Soek die volgende woorde wat dubbelklanke bevat

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
BAAS
BEEN
BEER
BLAAR
BLAAS
BOOR
HARDLOOP
KAAS
LEER
MUUR
OOG
OOR
SEER
SKUUR
SUUR
VUUR
J Z L I C E M L X T D Y W S R
R B K N U C Y E N X F A W H Z
Q M F N R G D J W M L H K D E
H R C H V N X H R C F R U E C
H C U V A T E A O V E I B G F
G S K U U R F E O E I I J I Y
F U A U M V D Q B A A S G U O
D U A R R E E L W L N D F J C
C R S B N Y A V O C A X N M N
N P H V G A F O O O L A A P W
O V G F R K R P G O P Q S F D
O S L E T A E B G K N N E P T
X H K Z S W J X Z X R H E Y Q
U Q N C Y Q T S P P P S R Z B
W U D F N R P F L D W W Y T U
Advertisements

Advertisements