Language Skills: Ciri Peribadi Positif & Negatif

Nilai kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan cinta dan sayang yang amat mendalam dan sentiasa berkekalan dalam hati terhadap sesuatu atau seseorang.

Ciri Peribadi Positif & Negatif
Nilai kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan cinta dan sayang yang amat mendalam dan sentiasa berkekalan dalam hati terhadap sesuatu atau seseorang.

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
AMANAH
BANYAKCAKAP
BERAKHLAK
BERDIKARI
BERPENGETAHUAN
BOROS
CAKAPKOSONG
IKHLAS
JUJUR
KASAR
MALAS
MENEPATIMASA
MENGANIAYAI
PEMARAH
PEMURAH
PENIPU
PENYAYANG
PILIHKASIH
PRIHATIN
SENSITIF
G N O S O K P A K A C P Z G L
N A H O B E R C G B N S E N F
V R H H N S I P E M A R A H T
I U R I Q O H N E L L U T B H
A J P S V R A R H M H G W E K
Y U U A F O T K T A U P X R P
A J C K X B I D T M F R Z A J
I Z O H A S N E A A I L A K Y
N P S I J S G L Y N T I P H K
A P E L V N A D F A I K V L G
G P Z I E S G R E H S B Q A Q
N M P P E N Y A Y A N G K K M
E U R I R A K I D R E B N Z E
M E N E P A T I M A S A Q R C
B A N Y A K C A K A P M G H P
Advertisements

Advertisements