Language Skills: Perbendaharaan Kata

Memberikan maksud perkataan.

Perbendaharaan Kata
Memberikan maksud perkataan.

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
BERBAKTI
BERBICARA
BERBINCANG
BERJASA
BERJUMPA
BERMINAT
BERSUA
DIHADIAHKAN
KEAMANAN
KETENTERAMAN
MENARIK
MENGINAP
PEMANDANGAN
PENGALAMAN
SURAT
TERUJA
TUMPUAN
WARKAH
W K A Z H Y T L G V Z I H H I N Q Z Y F
S R T U H V T G Y H J W B P K I G X N F
G C Y F S Y Z J M L E C X E P F M D V F
C Y U U R R F Y M A Z J X F N K Q F S X
Y V R U K P E N G A L A M A N W M V R L
L A H T B E R B I N C A N G R V E D E Y
T D C U E M T G E Q O W U W Y X N N T R
N D G F R A E E Y R T P R B W X L B D D
P X X V B N T N N N J X G U X P E P B K
G N N Z I D J R G T G U S A Y S A Y V Q
T A J H C A I U H I E P M J R U V J B P
H U P Q A N F H L E N R X P B V I H E Y
G P H F R G D N A O K A A F A A J Q A R
V M D R A A J A G D M P P M E N A R I K
R U Z H P N B E R M I N A T A G A S Z D
I T K A B R E B E R J A S A E N Q I D T
B F F F V H Q R X U G H H I V R H Z S E
E Z P M N K N A N A M A E K J P U L H V
U R K S N S U F J J H A K R A W B J V X
W Y Q R C V J W T Q E N L Y E N Z D A V
Advertisements

Advertisements