Family and Friends: Vriendskap

wat vreindskap vir my beteken

Vriendskap
wat vreindskap vir my beteken

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
AANVAARDING
BEGRIP
GESELS
GIGGEL
HART
HUIL
KUIER
LAG
LAWWEGHEID
LIEFDE
LOJAAL
LUISTER
ONDERSTEUN
RAAD
TEE
VERSTAAN
WSHEID
R T P K H K L A Q T J S Y L N
O D I E H S W O Z G I G G E L
B D Y U D I E H G E W W A L Z
V U I V A W F Y N W O A A U Q
N L H S G L U H J P N G S I K
H L N A A T S R E V D B E S L
Q T L C Y Y J G A O E L Z T Z
E D F E I L H A V G R T Y E W
P K Y T O C R V R N S A V R T
J H R J C D L I Q N T U A S I
H A A Y I Q P Z Z J E E P D P
H A H N W B X R E I U K E W C
L W G E S E L S R B N K V O N
M J E T K S Y P K M U H Y B L
L E H H M F L I X Y K J M V N
Advertisements

Advertisements