Language Skills: Nilai 26: Melindungi Hak Pekerja

Melindungi hak pekerja bermaksud menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Nilai 26: Melindungi Hak Pekerja
Melindungi hak pekerja bermaksud menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CUTI
GAJI
HAK
JASA
KEMALANGAN
KEMATIAN
KESELAMATAN
MAJIKAN
MENGHARGAI
MENGHORMATI
NEGARA
PEKERJA
PEMBANGUNAN
PERKESO
PERKHIDMATAN
SUMBANGAN
V C N A K E M A L A N G A N I
A M F A U K Q B O J A V V Z H
G V N E G A R A G N T X Y Z T
E F M A D N Q M I C A S I N N
M W E E T Y A J S G M M N A A
J P N B N A A B J I A X H N I
Q E G J F G M N M T L A T U T
N R H G J I H D Z U E M P G A
T K A N Y H J O I C S U W N M
J E R X O E J X R H E V I A E
Q S G N A K I J A M K H L B K
F O A J Q A D K K J A R P M X
Z Q I R O S L K D O U T E E H
R H J A T A Z B A H C F I P W
P E K E R J A Z I X O A N E V
Advertisements

Advertisements