History: Sejarah (Kemerdekaan Malaysia)

Soalan mencari perkataan tersembunyi ini mengandungi mengenai sejarah serta kemerdekaan Tanah Melayu

Sejarah (Kemerdekaan Malaysia)
Soalan mencari perkataan tersembunyi ini mengandungi mengenai sejarah serta kemerdekaan Tanah Melayu

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
BRITISH
DATARANMERDEKA
JAJAHAN
KEBEBASAN
KEDAULATAN
KEMERDEKAAN
MALAYSIA
PEMIMPIN
POLITIK
TANAHMELAYU
N P V P J V H C Z T R T S E D
K R N L F B F E N A H A J A J
C D N P Y D P K H U I T T G C
V F A G M G V Z C T P A A K P
V D A F F L X F K M R A N H J
H X K E B E B A S A N W A S W
O P E M I M P I N O Q C H I Z
H O D F V W G M M K D A M T N
M L R D Y G E K P I F N E I R
F I E M E R A V V W O W L R B
G T M Q D O W K P A J Z A B X
B I E E P C B Y E M M C Y B O
B K K E D A U L A T A N U S T
F A C B N W B I G E M B S O P
C F V P M A L A Y S I A C B Y
Advertisements

Advertisements