Wedding: Delmi se Groot dag.

More dames. Hier onder is n paar woorde. Soek hulle in die boksie en omkring hulle. Die een wat eerste klaar is kry n klein bederfie.

Delmi se Groot dag.
More dames. Hier onder is n paar woorde. Soek hulle in die boksie en omkring hulle. Die een wat eerste klaar is kry n klein bederfie.

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
AANVAARDING
BEHOEFTES
BELOFTES
BEVREDIG
DROME
FRUSTRASIES
GEDULD
GEESTELIK
GELUK
GETROUE
HUWELIK
INTIEM
KAMERAADSKAP
LIEFDE
ONSELFSUGTIG
OPGEWONDE
STABILITEIT
TELEURSTELLINGS
TOEKOMS
TOEWYDING
VERANTWOORDELIK
VERTROUE
VREDE
I G S F B E H O E F T E S V T
L N I U V U D I E O C K Y E G
J J T T Z E C N E M I O L R S
E Z P I G R R K O L O E P A E
T D K A E U O T E W U R A N I
I K F B K M S W R R E N D T S
E I G E S S U F S O V G O W A
T L E V I H D T L A U E P O R
I E D R S L E A A E W E V O T
L T U E X L H R A Y S R J R S
I S L D L F D G D R E N X D U
B E D I J I L I E D E C O E R
A E N G N Z N V E L I M U L F
T G Y G C G E T R O U E A I G
S K B E L O F T E S F K K K B
Advertisements

Advertisements