Sports: Italian Serie A

Know your Italian Teams

Italian Serie A
Know your Italian Teams

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
ACMILAN
ATALANTA
CHIEVO
EMPOLI
FIORENTINA
GENOA
INTERMILAN
JUVENTUS
LAZIO
NAPOLI
PALERMO
PARMA
ROMA
SAMPDORIA
SASSUOLO
TORINO
UDINESE
Z K I W N W K O S B L X T N G
O I R X V N V U I D Y L V K E
V P A R M A U N M Z F N Z B N
E A S A M P D O R I A A F W O
I L A T N A L I S O C L F E A
H E S A E I P D U Z M I E S W
C R S L Y A T T T A I M Z E P
C M U A R P W N N M L R D N K
G O O N R H A L E O A E D I J
R K L T I P L M V R N T F D K
I Q O A O G P J U F O N A U V
C A C L N O Q R J R L I A K E
S W I M L U R K I E Q L F L E
W W B I G B L N Y F R E O D V
U C N J C O O B A N A K C L J
Advertisements

Advertisements