Movies: Naruto Characters - All young Genin

Find all hidden character from NARUTO!

Naruto Characters - All young Genin
Find all hidden character from NARUTO!

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CHOJI
GAARA
HINATA
INO
KANKURO
KIBA
LEE
NARUTO
NEJI
SAKURA
SASUKE
SHIKAMARU
SHINO
TEMARI
TEN-TEN
O E Q C P H L H J N R F M A P V H K G C
I V V L G H V Z O K T A L X M O J O T Z
K D T Q U R K V R C R M A O D X M O Z F
K Q Y J J Z P O O U P T J Y P G F A J U
Y W V K I R N S K T A O K G V W T J P S
P C E R H Y T A B N N A I D L Z R V P I
I J K E H U S H I N O M D C M T W D I W
P C D A U A C H O J I B T Z R Z K G S V
B C M Y S H O N I D K Z M P T W K N C J
H Y I U X T A B I K O R Z N U O N Z B J
H S K O E E E L A G A A R A S B U W S J
E E D M I J E N D M K M C Y Y R D B H S
Y S A L Q T K A - G B D A M C P A L R K
Z R I M K U U R S T H Y L R O F P C O N
I W J Q R R V U C X E F F J U E Y S P H
T H J O Q O K T H Y B N U T D U Y D P G
D Y A K X F F O I F L U K D Y V S Q A V
J F L F U H J V Z A N W L N F Q S O A O
I Q E I H N F N P B X I L H C I A K Y P
A F D D L O B Y W D U I W Y M Q S J U R
Advertisements

Advertisements