Disciples

ANDREW
APOSTLE
BARTHOLOMEW
DISCIPLE
JAMES
JAMES
JOHN
JUDAS
MATTHEW
PETER
PHILIP
SIMON
THADDAEUS
THOMAS
ZACCHAEUS

Disciples

Try to find all 15 words on this board.

R B J F B X U K C W P A D T R
P O N K B N O M I S S D I G P
E J W J W S J A V U V T W F K
X O B E N E A H K E S W E N H
P X M F M F R D M A A O H M I
D E R J Y O I D U D D E T H S
N U E Y Q S L Z N D U L T G G
T M T X C E P O A A J T A W Y
J J E I J T U U H H X S M U H
C G P A O V Q Z T T H O M A S
Y L H P G H M Z M F R P J G N
E N I J S U E A H C C A Z O H
T H L D O F U K H G M F B E O
L O I I S I D F L E O K S C J
T P P H X O U O S N E H V U S
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Disciples

X
Y
123456789101112131415
1# # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # N O M I S # # # # #
3# # W # W # # # # U # # W # #
4# # # E # E # # # E S # E # #
5# # # # M # R D # A A # H # #
6# # R # # O I D # D D E T # #
7# # E # # S L # N D U L T # #
8# # T # C # # O # A J T A # #
9# # E I # # # # H H # S M # #
10# # P # # # # # # T H O M A S
11# L H # # # # # # # R P J # N
12E # I # S U E A H C C A Z # H
13# # L # # # # # # # M # B # O
14# # I # # # # # # E # # # # J
15# # P # # # # # S # # # # # #
Word X Y Direction
ANDREW  108nw
APOSTLE  1212n
BARTHOLOMEW  88nw
DISCIPLE  85sw
JAMES  1311sw
JAMES  1311sw
JOHN  1514n
JUDAS  118n
MATTHEW  139n
PETER  310n
PHILIP  310s
SIMON  102w
THADDAEUS  1010n
THOMAS  1010e
ZACCHAEUS  1212w