Inuyasha!(anime)

AHUN
BANKOTSU
GINKOTSU
GOSHINKI
INU
INUNOTAISHO
INUYASHA
IZAYOI
JAKEN
JAKOTSU
JURMAORU
KAGOME
KAGURA
KANNA
KIRARA
KOGA
KYOKOTSU
MIROKU
MUKOTSU
NARAKU
RENKOTSU
RIN
SANGO
SESSHOMARU
SHIPPO
SUIKOTSU
TENSEIGA
TETSUSEIGA
WINDTUNNEL
WOLF

Here is an inuyasha word search for all its fans

Try to find all 30 words on this board.

U L Y U N Q G E T J P T X H D Z O F Y G
U U X H S N F N U H A B W J X V D T O L
Z S S U S T O K N I G O S H I N K I Y Q
V L T T W J O E L Q I P Q O C A Y O X I
A M E O O W N K R J E P K G N V O W G G
A G N N K K N C I W S I L N Z O K T L A
M J S G I N U D E U U H A A H U O Z L Q
E E E H U R A M O H S S E S S E T T N E
C O I P R A P B G H T H I T X N S A X C
V N G H G H N R Z A E A O G E Y U M Y C
I V A O X S E U D V T K A G U R A S F O
G O S E O A K S G O N J A K O T S U Z D
Z O Y Z F Y A P N E J W C G I D A Y F A
I V M A T U J U R M A O R U O R U K C I
M K U I Z N N A R A K U D M T M A Y C R
Q F L O W I N D T U N N E L Q I E R R N
B T Q O T L N T G M Z H Q K F R F Y A S
S P G S H A X U L M T X T S L O W Z J L
E P U T S J N S W G K T E A R K I V U V
D J E E I P R P D Y Z R S R T U G I M N
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Inuyasha!(anime)

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # U # # # # # # # # # # # # # # # #
2U U # # S # # N U H A # # # # # # # # #
3# S S U S T O K N I G O S H I N K I # #
4# # T T # # O # # # I P # O # A Y O # #
5# # E O O # # K # # E P # G N # O # G #
6# # N N K K # # I # S I # N # O K # # A
7# # S # I N U # # U U H A A H U O # # #
8# # E # U R A M O H S S E S S # T # # #
9# # I # # A # B # # T # I T # # S # # #
10# # G # # H N # # # E A O # # # U # # #
11I # A # # S E # # # T K A G U R A # # #
12# O # # # A K # # O N J A K O T S U # #
13# # Y # # Y A # N E # # # G I # # # # #
14# # # A # U J U R M A O R U O R # # # #
15# # # # Z N N A R A K U # # # M A # # #
16# F L O W I N D T U N N E L # I E R # #
17# # # # # # N # # # # # # # # R # # A #
18# # # # # # # U # # # # # # # O # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # K # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # U # # # #
Word X Y Direction
AHUN  112w
BANKOTSU  78nw
GINKOTSU  113w
GOSHINKI  113e
INU  616se
INUNOTAISHO  1111ne
INUYASHA  616n
IZAYOI  616nw
JAKEN  714n
JAKOTSU  1212e
JURMAORU  814e
KAGOME  1211se
KAGURA  1211e
KANNA  173sw
KIRARA  1412se
KOGA  173se
KYOKOTSU  173s
MIROKU  1615s
MUKOTSU  88nw
NARAKU  715e
RENKOTSU  914ne
RIN  68nw
SANGO  148n
SESSHOMARU  148w
SHIPPO  128n
SUIKOTSU  118nw
TENSEIGA  34s
TETSUSEIGA  1111n
WINDTUNNEL  616e
WOLF  516w