Inuyasha!(anime)

AHUN
BANKOTSU
GINKOTSU
GOSHINKI
INU
INUNOTAISHO
INUYASHA
IZAYOI
JAKEN
JAKOTSU
JURMAORU
KAGOME
KAGURA
KANNA
KIRARA
KOGA
KYOKOTSU
MIROKU
MUKOTSU
NARAKU
RENKOTSU
RIN
SANGO
SESSHOMARU
SHIPPO
SUIKOTSU
TENSEIGA
TETSUSEIGA
WINDTUNNEL
WOLF

Here is an inuyasha word search for all its fans

Try to find all 30 words on this board.

L S N P O I F X U W T E J L A P G P Y D
X T Y B L Y K O J S A F A P H N D B S L
O T A A G I E S N E T X G K C Z N U E V
B V D Y F S E S F R Q O O W T U V A I O
U Y T R G E F A R U G A K E M O G A K M
W S L V T O K I X N K E D N D N S I N Y
G E T T P F H B A S I U O I E I R O I E
U S T O K I U S E S S H O M A R U Y H H
U I D Q K W C X I H B A W W F A E A S G
J L U C I O A O I A N N P Q W H X Z O N
O T H S R W Y P N H T E T S U S E I G A
S B L M A V P K V U O O K K E A A C I K
Y W K G R O O H L N O A N A K Y F C N C
F U C A A T K U R O A M R U J U L B K Z
L E Q T S A Q Q Q U K A R A N N O Y O P
U N V U J T J L E N N U T D N I W P T I
R G D I M Y M P N L W D P N E N C A S J
X H E C E N I O C J A K O T S U M D U R
P C B M F U K O R I M U K O T S U G Q P
E O E D V O B H U M U J W L R A G Y B Q
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Inuyasha!(anime)

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # U # # # # # A # # # # #
2# # # # # # # # # S # # A # # N # # # #
3# # # A G I E S N E T # G # # # N # # #
4# # # # # # # # # # # O O # # # # A I #
5U # # # # # # A R U G A K E M O G A K #
6# S # # # O # # # N # # # N # N # I N #
7# # T # # # H # A # # # # # E I # O I #
8U S T O K I U S E S S H O M A R U Y H #
9# # # # K # # # I H B # # # # A # A S #
10# # # # I O # # I A N # # # # H # Z O #
11# # # # R # Y P N H T E T S U S E I G A
12# # # # A # P K # U # O K # # A # # I #
13# # # # R O O # # N # # N A # Y F # N #
14# # # # A T # U R O A M R U J U L # K #
15# # # # S # # # # U K A R A N N O # O #
16# # # U # # # L E N N U T D N I W # T #
17# # # # # # # # # # # # # # # N # # S #
18# # # # # # # # # J A K O T S U # # U #
19# # # # # U K O R I M U K O T S U # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
AHUN  1010s
BANKOTSU  1010sw
GINKOTSU  1911s
GOSHINKI  1911n
INU  1616s
INUNOTAISHO  1111nw
INUYASHA  1616n
IZAYOI  1811n
JAKEN  1514nw
JAKOTSU  1018e
JURMAORU  1414w
KAGOME  195w
KAGURA  135w
KANNA  195nw
KIRARA  59s
KOGA  135n
KYOKOTSU  812nw
MIROKU  1119w
MUKOTSU  1119e
NARAKU  1515w
RENKOTSU  168nw
RIN  168n
SANGO  88ne
SESSHOMARU  88e
SHIPPO  118sw
SUIKOTSU  88w
TENSEIGA  113w
TETSUSEIGA  1111e
WINDTUNNEL  1616w
WOLF  1716n