Ciri Peribadi Positif & Negatif

AMANAH
BANYAKCAKAP
BERAKHLAK
BERDIKARI
BERPENGETAHUAN
BOROS
CAKAPKOSONG
IKHLAS
JUJUR
KASAR
MALAS
MENEPATIMASA
MENGANIAYAI
PEMARAH
PEMURAH
PENIPU
PENYAYANG
PILIHKASIH
PRIHATIN
SENSITIF

Nilai kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan cinta dan sayang yang amat mendalam dan sentiasa berkekalan dalam hati terhadap sesuatu atau seseorang.

Try to find all 20 words on this board.

J F L Y R G O S J G K J J F W
J N L Z I N P E N I P U X N N
E I K R Q A B A C U J G A I K
I T X P O Y O I O U N U V P A
A A X V Q A R D R O H N E E L
Y H F Z R Y O L S A G M O M H
A I H R O N S O T S A A Q U K
I R A A S E K E A R B L B R A
N P N S F P G L A M C A D A R
A L A A A N H H H M Z S Q H E
G J M K E K I R A K I D R E B
N H A P I L I H K A S I H Q W
E C R T B G J S E N S I T I F
M E N E P A T I M A S A A R Q
B A N Y A K C A K A P Q M G H
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Ciri Peribadi Positif & Negatif

X
Y
123456789101112131415
1# # # # # G # # # # # # J # #
2# N # # # N P E N I P U # N #
3# I # # # A B # # # J G A # K
4I T # # # Y O # # U N U # P A
5A A # # # A R # R O H # E E L
6Y H # # # Y O # S A # M # M H
7A I H R # N S O T S A A # U K
8I R A A # E K E A R # L # R A
9N P N S # P G L A # # A # A R
10A # A A A N H H # # # S # H E
11G # M K E K I R A K I D R E B
12N # A P I L I H K A S I H # #
13E C R # # # # S E N S I T I F
14M E N E P A T I M A S A # # #
15B A N Y A K C A K A P # # # #
Word X Y Direction
AMANAH  312n
BANYAKCAKAP  115e
BERAKHLAK  1511n
BERDIKARI  1511w
BERPENGETAHUAN  88ne
BOROS  73s
CAKAPKOSONG  213ne
IKHLAS  512ne
JUJUR  122sw
KASAR  411n
MALAS  126s
MENEPATIMASA  214e
MENGANIAYAI  114n
PEMARAH  144sw
PEMURAH  144s
PENIPU  72e
PENYAYANG  69n
PILIHKASIH  412e
PRIHATIN  29n
SENSITIF  813e