Maya

ADORNMENT
ASTRONOMY
CACAO
CHICHENITZA
DROUGHT
GLYPH
KAMINALJUYU
KAYAB
KIN
KUKULKAN
MESOAMERICAN
MONARCHY
MUWAN
NUMERALS
PENINSULA
PLUMBATEPOT
SCEPTER
SQUASH
THEOCRATIC
TIKAL
TORTILIAS
XUL
YUCATAN

Pre-Colombian Civilization

Try to find all 23 words on this board.

Q B Z O C R J I Z O F Y B E Z D M Y H K
P F D B I Z X O S M A N P Q P Z K B Q P
P B R O T O R T I L I A S S S H O K D T
J Q O O A L V F U A H S L O M R I U A Q
C G U U R H P X Y U C A T A N E W Z N O
R D G Z C A F B U J U N X C T N N T H X
Z Q H O O W K H J L A X M A A U E S L M
B F T O E X O C L A J H H C D M M G T V
V C H H H H X U A M G J I H O E P I B W
P Y M S T O H Z N M U R B I R R T N X U
D W B X O F S U I W E A W C N A V A B H
J K K U P K A H M M Y R S H M L U K V P
U C T K E F U E A A Y B C E E S H L R Y
I Y A T T P Q O K I N Q K N N Q J U T L
P B F L A V S C E P T E R I T U W K G G
H J M P B E T M O X W K R T N N P U M X
N A W U M O N A R C H Y G Z I K S K T K
Q V U N U Y M O N O R T S A N K R Y V V
Y Q N A L K L H R Z V Z R I E K A N Y J
A A K G P E N I N S U L A V K U C L B N
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Maya

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # C # # # # # # # # # # # # # # #
2# # D # I # # # # # # # # # # # # # # #
3# # R # T O R T I L I A S # # # # # # #
4# # O # A # # # U # # # # O # # # # # #
5# # U # R # # X Y U C A T A N # # # # #
6# # G # C # # # U # # # # C # N # # # #
7# # H # O # # # J L # # # A A U # # # #
8# # T # E # # # L # # # # C D M # # # #
9# # # # H # # # A # # # I H O E # # # #
10# # # # T # H # N # # R B I R R # N # #
11# # # # O # S # I # E A # C N A # A # H
12# # # # P # A # M M Y # # H M L # K # P
13# # # # E # U # A A # # # E E S # L # Y
14# # # # T # Q O K I N # # N N # # U # L
15# # # # A # S C E P T E R I T # # K # G
16# # # # B E # # # # # # # T # # # U # #
17N A W U M O N A R C H Y # Z I # # K # #
18# # # # U Y M O N O R T S A # K # # # #
19# # # # L # # # # # # # # # # # A # # #
20# # # # P E N I N S U L A # # # # L # #
Word X Y Direction
ADORNMENT  157s
ASTRONOMY  1418w
CACAO  148n
CHICHENITZA  148s
DROUGHT  32s
GLYPH  2015n
KAMINALJUYU  913n
KAYAB  914ne
KIN  914e
KUKULKAN  1817n
MESOAMERICAN  1111ne
MONARCHY  517e
MUWAN  517w
NUMERALS  166s
PENINSULA  520e
PLUMBATEPOT  517n
SCEPTER  715e
SQUASH  715n
THEOCRATIC  510n
TIKAL  1416se
TORTILIAS  53e
XUL  96se
YUCATAN  95e