Maya

ADORNMENT
ASTRONOMY
CACAO
CHICHENITZA
DROUGHT
GLYPH
KAMINALJUYU
KAYAB
KIN
KUKULKAN
MESOAMERICAN
MONARCHY
MUWAN
NUMERALS
PENINSULA
PLUMBATEPOT
SCEPTER
SQUASH
THEOCRATIC
TIKAL
TORTILIAS
XUL
YUCATAN

Pre-Colombian Civilization

Try to find all 23 words on this board.

U O O K G P J R R O L U I E J L N S T E
P Q C P D A T E A E Q R C M X S A B E G
O U J N P M C C C Q T I Z F C B W B O C
O B B B S H A R K U G P C K K T U L I I
C I T A R C O E H T O P E T A B M U L P
C A O T R D C M Y N K C O C M E C X E I
P F R F E R B Z D H S A U Q S N G N N K
F E T B M D H K V Q U A O O I C I X Z O
G M I U Y U J L A N I M A K P N B K B H
U M L G N K C S U X O M A R S D E Y P W
N F I C B F T E W N E Y X U S R Y Y Y N
A D A L I R O N A R A I L H F S L X T D
T T S W O J S R I B M A M T H G U O R D
A E A N O V C C H I C H E N I T Z A Z O
C F O A Y H A D O R N M E N T I A X B L
U M Z N Y N U M E R A L S D Z K H M A W
Y L P S M G H Y Q L U U R V T A F R C I
P G I F Q L G F I O A X N X K L G R E W
U L C W W J T X I R N N N A K L U K U K
Q X Q W P W J C M B W D R H C I V I N X
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Maya

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # R O # # # # # # N # # #
2# # # # # # # # A E # # # # # # A # # #
3# # # # # # # C # # T # # # # # W # # #
4# # # # # # A # # # # P # # # # U L # #
5C I T A R C O E H T O P E T A B M U L P
6# # O # # # # # # # # # # C # E # X E #
7# # R # # # # # # H S A U Q S N # N # #
8# # T # # # # # # # # # # O I # I # # #
9# # I U Y U J L A N I M A K # N # # # H
10# # L # # # # S # # O M A # S # # # P #
11N # I # # # T # # N E Y # U # # # Y # #
12A # A # # R # # A R A # L # # # L # # #
13T # S # O # # R I B # A # T H G U O R D
14A # # N # # C C H I C H E N I T Z A # #
15C # O # # H A D O R N M E N T I # # # #
16U M # # Y N U M E R A L S # # K # # # #
17Y # # # # # # # # # # # # # # A # # # #
18# # # # # # # # # # # # # # # L # # # #
19# # # # # # # # # # # # N A K L U K U K
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ADORNMENT  715e
ASTRONOMY  99sw
CACAO  65ne
CHICHENITZA  814e
DROUGHT  2013w
GLYPH  1613ne
KAMINALJUYU  139w
KAYAB  149sw
KIN  149ne
KUKULKAN  2019w
MESOAMERICAN  1111sw
MONARCHY  129sw
MUWAN  175n
NUMERALS  616e
PENINSULA  205sw
PLUMBATEPOT  175w
SCEPTER  157nw
SQUASH  157w
THEOCRATIC  105w
TIKAL  1614s
TORTILIAS  35s
XUL  185n
YUCATAN  117n