Besoedeling en herwinning

AARDE
ASBLIK
BESOEDEL
BESOEDELING
BLIK
GEMORS
GLAS
HERWIN
HERWINNING
LELIK
MOOI
MORS
PAPIER
PLASTIEK
RED
ROMMEL
SKOON
VUIL

Besoedeling en herwinning

Try to find all 18 words on this board.

L N P D X I X Y V M C R C R C S O C I D
F X M V B F L K D N V W Y R M R R O W F
F C F T N Q Y X B P Z I K U O O O E S Y
N G X W E H K V F W V Y E Q F M Y A F O
A J D D V T B H K H R X I H O E L R M V
Q K C U Z B O O H I C A T R X G E B H D
H B I Y A P Y M P T L P S R N I T C W L
S J L E M H D U I M U E A I P J Z Z B E
W X D A Q W H T P Y A S L A F C Y B T U
U Z V K D B R B A T B E P O R T U R I V
I S A G P N S E N L D O U P I D F D D I
I K M L B H P R I E G C N S W O E W M I
R R A O K X G K O D T V V Q H Y F O H V
M G A N O O K S E M K M U H F E O A C L
X I K H L H E R W I N N I N G A A U B S
F P O U H B E S O E D E L Y Y D B C V K
N S N V J L Y H Y M N I O X L N C S B H
S J F A L I W O X S M E V A N S J B E V
Q N X T V K Z W M M G E V X U Z S B D O
L Q F L I D U R Q I Y W L R L N N J I C
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Besoedeling en herwinning

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # S # # I #
2# # # # # # # # # # # # # # # R # O # #
3# # # # # # # # # # # # K # # O O # S #
4# # # # # # # # # # # # E # # M # A # #
5# # # # # # # # K # # # I # O E L R # #
6# # # # # # # # # I # # T R # G E # # #
7# # # # # # # # # # L # S # N I # # # #
8# # # # # # # # # # # E A I P # # # # #
9# # # # # # # # # # # S L A # # # # # #
10# # # # # # # # # # B E P # R # # # # #
11# # # # # # # # # L D # # # # D # # # #
12# # # # # # # # I E # # # # # # E # # #
13# # # # # # # K O D # # V # # # # # # #
14# # # N O O K S E # # # U # # # # # # #
15# # # # # H E R W I N N I N G # # # # #
16# # # # # B E S O E D E L # # # # # # #
17# # # # # L # # # M # # # # # # # # # #
18# # # # # I # # # # M # # # # # # # # #
19# # # # # K # # # # # E # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # L # # # # # # #
Word X Y Direction
AARDE  138se
ASBLIK  138sw
BESOEDEL  616e
BESOEDELING  1111ne
BLIK  616s
GEMORS  166n
GLAS  166ne
HERWIN  615e
HERWINNING  715e
LELIK  139nw
MOOI  164ne
MORS  164sw
PAPIER  1310ne
PLASTIEK  139n
RED  815ne
ROMMEL  815se
SKOON  814w
VUIL  1315s