An inspector call

BIRLING
CAPITALIST
ERIC
EVA
GERALD
INSPECTORGOOLE
LOWERCLASS
MIDDLECLASS
SHEILA
SOCIALIST
SYBIL
UPPERCLASS
WORKINGCLASS
WORLDWARONE
WORLDWARTWO

An inspector calls

Try to find all 15 words on this board.

S E G G E S E J J M S O U W V O J T R W
O O D S H D L I B Y S H E I L A U N L G
X W A G J N G R L Y A C V P H Z W K J E
N N T P L O C F D Y L O W E R C L A S S
A O S R E S J B L O C F I J Z S X L Y J
O Z O C A L E E A U G D B K S A H B U Z
B K M J I W O T R Z N A G E S A I S E C
T R B P J L D O E V I X B C S T Z F B H
E V G C W P G L G G K H X I A S J E J F
A H V I X E P H R R R I X J L I N I C A
M P U V I B A U T O O J C M C L A L L K
E N O R A W D L R O W T G A R A I J J H
Z A B T S I L A T I P A C V E I X G H N
E X A S J C W P V D C I R E P C U N D S
G S K H L L N X S G D V H V P O K I S V
L A L Q I N G C E R H N G V U S S L D P
Y C Z Q T A A C M D A V F I X B N R B V
P Y V M P B T N S S A L C E L D D I M B
P Y M K E Y Y Q B T Z W J X S B Q B G X
A S V E R V G V S Y W L T N M F Q P X M
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for An inspector call

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # S # # # # # # # # #
2O # # # # # L I B Y S H E I L A # # # #
3# W # # # # # # # # A # # # # # # # # #
4# # T # # # # # D # L O W E R C L A S S
5# # # R E # # # L # C # # # # # # # # #
6# # # # A L # # A # G # # # # # # # # #
7# # # # # W O # R # N # # # S # # # # #
8# # # # # # D O E # I # # # S T # # # #
9# # # # # # # L G # K # # # A S # # # #
10# # # # # # # # R R R # # # L I # # # #
11# # # # # # # # # O O # # # C L # # # #
12E N O R A W D L R O W T # A R A # # # #
13# # # T S I L A T I P A C V E I # G # #
14# # # # # # # # # # C I R E P C # N # #
15# # # # # # # # # # # # # # P O # I # #
16# # # # # # # # # # # # # # U S # L # #
17# # # # # # # # # # # # # # # # N R # #
18# # # # # # # # S S A L C E L D D I M #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # B # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
BIRLING  1818n
CAPITALIST  1313w
ERIC  1414w
EVA  1414n
GERALD  99n
INSPECTORGOOLE  1111nw
LOWERCLASS  114e
MIDDLECLASS  1818w
SHEILA  112e
SOCIALIST  1616n
SYBIL  112w
UPPERCLASS  1515n
WORKINGCLASS  1111n
WORLDWARONE  1112w
WORLDWARTWO  1112nw