NILAI MURNI

BAIKHATI
BERDIKARI
BERSIHFIZIKALMENTAL
HEMAHTINGGI
HORMATMENGHORMATI
KASIHSAYANG
KEADILAN
KEADILAN
KEBEBASAN
KEJUJURAN
KERAJINAN
KERJASAMA
KESEDERHANAAN
KESYUKURAN
PATRIOTISME
RASIONAL
SEMANGATMASYARAKAT

CARI 17 NILAI MURNI YANG ANDA PELAJARI

Try to find all 17 words on this board.

G L H E L U Q O G H T E J X C D J U I S
S E X U A P O X U O S W E C I F R R T L
F A S E M A N G A T M A S Y A R A K A T
I P I T Y T N N U L S S P H N J E T M X
G Q V X W R E A J A E C G V E S N D R L
P F G K Z I Z R J Z Z R W X E E K E O V
K J G O I O C U J C O C U D M X N T H S
E S N Z S T E J D V X N E L S N A A G H
P I A G X I I U C S A R A Q X R L M N M
R V Y B J S X J B R H K C E O O I F E Z
E H A N B M A E U A I V Z I Z W D B M B
U I S X P E V K N Z H L N Y T V A S T P
Z R H N D L U A I V S C V Q B L E Q A R
S A I W S Y A F N A S A B E B E K B M T
J K S G S N H E M A H T I N G G I O R A
D I A E G I Y K E R J A S A M A A K O Y
Q D K P S W F K E R A J I N A N Y L H L
C R L R A S I O N A L P L H S C J U U H
I E E V V C Y I F H V D T A U P B O T O
Z B A I K H A T I W S S E P I X D X B B
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for NILAI MURNI

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # I #
2# # # # # P # # # # # # # # # # # # T L
3# # S E M A N G A T M A S Y A R A K A T
4# # # # # T # N # # # # # # # # E T M #
5# # # # # R # A # # # # # # # S N # R #
6# # # # # I # R # # # # # # E E # # O #
7# # G # # O # U # # # # # D M # N # H #
8# # N # # T # J # # # N E L # # A # G #
9# # A # # I # U # # A R A # # # L # N #
10# # Y # # S # J # R H K # # # # I # E #
11# # A # # M # E U A I # # # # # D # M #
12# I S # # E # K N Z # # # # # # A # T #
13# R H # # # U A I # # # # # # # E # A #
14# A I # # Y A F N A S A B E B E K # M #
15# K S # S N H E M A H T I N G G I # R #
16# I A E # I # K E R J A S A M A # # O #
17# D K # S # # K E R A J I N A N # # H #
18# R # R A S I O N A L # # # # # # # # #
19# E E # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# B A I K H A T I # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
BAIKHATI  220e
BERDIKARI  220n
BERSIHFIZIKALMENTAL  1111ne
HEMAHTINGGI  715e
HORMATMENGHORMATI  1917n
KASIHSAYANG  317n
KEADILAN  1714n
KEADILAN  1714n
KEBEBASAN  1714w
KEJUJURAN  812n
KERAJINAN  817e
KERJASAMA  816e
KESEDERHANAAN  183sw
KESYUKURAN  317ne
PATRIOTISME  63s
RASIONAL  418e
SEMANGATMASYARAKAT  33e