NILAI MURNI

BAIKHATI
BERDIKARI
BERSIHFIZIKALMENTAL
HEMAHTINGGI
HORMATMENGHORMATI
KASIHSAYANG
KEADILAN
KEADILAN
KEBEBASAN
KEJUJURAN
KERAJINAN
KERJASAMA
KESEDERHANAAN
KESYUKURAN
PATRIOTISME
RASIONAL
SEMANGATMASYARAKAT

CARI 17 NILAI MURNI YANG ANDA PELAJARI

Try to find all 17 words on this board.

H O K S Q P Z G G T Z M S E T C L I V S
J G K E A D I L A N B A I K H A T I E L
Q N E P W K J K R K G Z I N I A E M A V
A A B R P E K P V G E E O O M C A T E U
Q Y E Z D M V M H T Q Y H R G N N C S L
N A B H C S I C A I I T O V G E J C W Y
A S A D L I L V O E Z H G A M U D O C A
A H S K J T D Z A P G X T L K C H F L B
N I A G B O J H Z N G M A Z P Y T W P J
A S N B D I M T E U A K E J U J U R A N
H A E I H R C M Y S I I E F R P K I T T
R K Q Z K T T E Y Z A O U R Z V W H B W
E P B E S A S A I W R F Q M A T M J L W
D T F U M P R F S G S I N N L J M J G F
E H T R E A H E M A H T I N G G I M T S
S H O G K I N K A M A S A J R E K N M I
E H B A S X M A P Y S D W E Z B T M A B
K S T R A S I O N A L E Y T G E I H X N
D W E Z L L T N A R U K U Y S E K W E Y
M B E R D I K A R I J Y F G C Y N D L N
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for NILAI MURNI

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # I # S
2# G K E A D I L A N B A I K H A T I E L
3# N E # # # # # # # # # # # # A # M A #
4# A B # # E # # # # # # # # M # A T # #
5# Y E # # M # # # # # # # R # N N # # #
6N A B # # S # # # # # # O # G E # # # #
7A S A # # I # # # # # H # A M # # # # #
8A H S # # T # # # # G # T L # # # # # #
9N I A # # O # # # N # M A # # # # # # #
10A S N # # I # # E # A K E J U J U R A N
11H A # # # R # M # S I # E # # # # # # #
12R K # # # T T # Y Z # # # R # # # # # #
13E # # # # A # A I # # # # # A # # # # #
14D # # # M P R F # # # # # # # J # # # #
15E # # R # A H E M A H T I N G G I # # #
16S # O # K I # # A M A S A J R E K N # #
17E H # A S # # # # # # # # # # # # # A #
18K # T R A S I O N A L # # # # # # # # N
19# # E # # # # N A R U K U Y S E K # # #
20# B E R D I K A R I # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
BAIKHATI  112e
BERDIKARI  220e
BERSIHFIZIKALMENTAL  1111ne
HEMAHTINGGI  715e
HORMATMENGHORMATI  217ne
KASIHSAYANG  212n
KEADILAN  32e
KEADILAN  32e
KEBEBASAN  32s
KEJUJURAN  1210e
KERAJINAN  1210se
KERJASAMA  1716w
KESEDERHANAAN  118n
KESYUKURAN  1719w
PATRIOTISME  613n
RASIONAL  418e
SEMANGATMASYARAKAT  201sw