Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

J A Y I W D Q R O N Y W L V U X A Q H N
U Y U B S V I M Z U I F L C X T Q P O V
B B D W N E C G D S I F W Y P E Q L D Y
I V X W H A D A O U A C B K H D S G H Q
C G W W J B F N L W W D M D W J P E F V
T O Z A P P Y E P U A A O G Z H M Y P M
Y R L L P A J A I T H H Z L A U A I T L
X O F F P Y K U H A O O P E L E V F N C
P E I J H F W G A N N L U X K X Q V F Y
S Y X I B A W B F U O A F T X K O G K G
X L T K V K I J C Y L C D H B P B C H H
Q U A B E A U Z A I U E L W A K E Q M U
G K I V R F N O K Z L R I V T U F I J C
Y K J Y I N V . E H U O Q W Z M T E W A
N M I M E C T G H O S Q L E B S C X Q B
O L A H A M J E K F N E Y I K J E S P U
F I Q R O R I V H W M T W C S A T M C T
A I E N B M Z R M Y S E Z H T T J O G F
C Z B L S E V K N R W R X Q D O Y P W D
L T B Y G Q T R X O I G O V O Y T K D N
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # I # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # I # # # # # # # # #
4# # # # # # # A # # A # # # # # # # # #
5# # # # # # # # L # W # # # # # # # # #
6# # # # # # # # # U A A # # # # # # # #
7# # # # # # # # # # H H # # A # # # # #
8# # # # # # # U H A O O P E L E # # # #
9# # # # # # # # A # N L U # # # # # # #
10# # # # # # # # # U O A # # # # # # # #
11# # # # # # # # # # L # # # # # # # # #
12# # # # # # # # # I U E # # # # # # # #
13# # # # # # # # K # L # I # # # # # # #
14# # # # # # # . # # U # # # # # # # # #
15# # # # # # T # # # # # # # # # # # # #
16O L A H A M # # # # # # # # # # # # # #
17# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
18# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1210n
HAWAII  117n
HONOLULU  1111s
HULA  117nw
LEI  1111se
LUAU  1111nw
MAHALO  616w
MT.KILAUEA  1111ne
OAHU  118w
PELE  148e