Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

S C X D P H K U I K Q V U S R T H L H H
P Z P F Q X L U C K S P Z N P E M O L A
W V Y H Q N Z Q E F I N Q L C L L K Y B
I L I S D W E S M U O O Q C E E S K B G
X I O E I H I V E E M E O V X S W L Q J
N A G J A Y C F L N R E P M B V W L I I
A N N I E K T U Q T V A L B A A J H I H
N O G Y R I J K X Z X R O E L P A A H Q
Q E D R T Z D U A V I B U Y P T W F F L
O N U T J W J Z I D E A L O H A X R O X
P A X G C U N U L U L O N O H G H C M H
N J B P F H V B Q I F U A Z U Q G J J I
S G O G V D B I K Y B H A B L A Y V Q G
G V A G Z D P . W G U J E U A O A B V U
W K W M F A T Q Y P C B I T M Z O H H J
B L O G I M A H A L O R E Z N A D U R D
I C M P R X L R I P K J Y A X Y F Q C B
T Q Y F N U S A R O U Y Z E O B N B K M
V W J I H Z G I S J D Z Z A S A Q K M G
Y Z L M W J H Q L U S H O A M W V J W N
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6# # # # # # # # # # # E # # # # # # # I
7# # # # # # # # # # # # L # A # # # I #
8# # # # # # # # # # # # # E # # # A # #
9# # # # # # # # # # I # U # P # W # # #
10# # # # # # # # # # E A L O H A # # # #
11# # # # # # # U L U L O N O H # # # # #
12# # # # # # # # # I # U A # U # # # # #
13# # # # # # # # K # # H A # L # # # # #
14# # # # # # # . # # U # # U A # # # # #
15# # # # # # T # # # # # # # # # # # # #
16# # # # # M A H A L O # # # # # # # # #
17# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
18# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1210e
HAWAII  1511ne
HONOLULU  1111w
HULA  1511s
LEI  1111n
LUAU  1111se
MAHALO  616e
MT.KILAUEA  1111ne
OAHU  1411sw
PELE  148nw