Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

M N X I Z C F K M P C T Y P B W M P S T
Q Y L D S W Z F E C M D N D P R G X S S
K M E Q N Q N Y G B M N T Y G B E K Y N
E B Z A V S J C J J R E O Z W R T C I Q
O P Z T K K S Z L T C S U S J A R D J T
N L D L Z N L Y I E I H H X K Y B P M Z
D Q E A S C A V L Q A D N J Z P X C A M
R J P V Q P J E Q W R A S G B B C K Z I
T A U V C M P K U F K J F G I E M S J D
K U L V P X X B K A L O H A V H W P I A
D N F V W C H U L U L O N O H R S T Z Z
C T Z B S N P V P E U I A B U A Q T T G
E J B M L E A M I V A H K B L O W H T W
R C G B S Z Q U K S U N H . A Z L A D S
A L I V N L F Z T O B P J S T X F S I L
M L B V U P G O E F O L A H A M T R W I
Z N A A W N B P X S O D O A N F V U V H
K F S N E E V A O U Z S E A E V V Z R C
N D Z V V L B Q Q S V U B M M N H L Y C
N D V E J K E D J Y X X K Z D J K X Q V
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6# # # # # # # # # E # # # # # # # # # #
7# # # # # # A # L # # # # # # # # # # #
8# # # # # # # E # # # # # # # # # # # #
9# # # # # # P # U # # # # # # # # # # #
10# # # # # # # # # A L O H A # # # # # #
11# # # # # # # U L U L O N O H # # # # #
12# # # # # # # # # E U I A # U A # # # #
13# # # # # # # # I # A H K # L # W # # #
14# # # # # # # # # # U # # . A # # A # #
15# # # # # # # # # # # # # # T # # # I #
16# # # # # # # # # # O L A H A M # # # I
17# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
18# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1010e
HAWAII  1511se
HONOLULU  1111w
HULA  1511s
LEI  1111sw
LUAU  1111s
MAHALO  1616w
MT.KILAUEA  1111nw
OAHU  1411sw
PELE  88ne