Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

U X D B U F N Q V B O Q M C W X P V P S
D N L I R O V P U K H L V M Q H R H Z K
Q C C C Q D R U E C E S A F Q L E V N T
D F I D E D V B R Z N J M H R Z X G Q N
F N P Z O R A V Z F B Z T T A K M B D U
H X W E E R H B J W P A O C X M M T H U
C T X Q Y C P S A G E M R D T F M J E Y
R W W A U Z S S W C U C E . K Y B J A Z
C R T Z L H D A I Z A S K Z D D J Y O G
L B D I C U A V O E U I F Z N K E Y P L
G I I A W A H O N O L U L U E W L T I F
L Q R C R J Q Q T A Z A O E N W C D Q E
X B O C I G J P U H L I S A D R P L Y T
I K G G T Z S E Q U E O M K F G D U O P
P F K U R D A L B Q T Z H R Z F S W B C
C P K T Z E O E Z U Z M D A Y O L C U M
Y W L S O T P W Y H L J K R V L W Y J W
X G W A F P S J U K B X C G Z P F J H Z
U T T E R Y U A Z D T I H N A O N K D P
F V T T S G E F E Q K I I P S A Y K D O
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # O # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # L # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # A # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # # # H # # # # # #
5# # # # # # # # # # # # # # A # # # # #
6# # # # # # # # # # # # # # # M # # # #
7# # # # # # # # # # # # # # T # # # # #
8# # # A U # # # # # U # # . # # # # # #
9# # # # L H # # I # A # K # # # # # # #
10# # # # # U A # # E U I # # # # # # # #
11# I I A W A H O N O L U L U # # # # # #
12# # # # # # # # # A # # # # # # # # # #
13# # # # # # # P U # L # # # # # # # # #
14# # # # # # # E # # # O # # # # # # # #
15# # # # # # A L # # # # H # # # # # # #
16# # # # # # # E # # # # # A # # # # # #
17# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
18# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1012se
HAWAII  711w
HONOLULU  1111e
HULA  711nw
LEI  1111nw
LUAU  1111n
MAHALO  166nw
MT.KILAUEA  1111sw
OAHU  811nw
PELE  814s