Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

U R L Z V R M B D H D D F K R N Y H O X
N A S G Z S D L M D E G Z D X W M V F A
W K B W W B F R L F U K Q H C H C F E U
H C S G C F I E T A V I D Q B W X C M C
R W Y A Y R V L T D Y U O A Y E Z Q T B
U O A S S M B I I Z S T B Q D G D V C X
J R G N A G T R X N D B H A J G I S J Z
S K D H H W Y . O V U E P P S A H I O O
U V A H I N G R K D L K I K H M G D R R
H L U M I I F H D I U E K O S N J F L F
O S G W O N I U A U L N L H V U R F Q A
Q Q W M Y A S A H A O A C X K D Z J B W
D B H T X L K D W A N U U P G P Z H H H
J D Q K Z F G C M A O P X E U C W L D U
S B Q U X E F Y H B H A B L A B J V Y O
V Z Y E D F K I Q W U Z V E H C L M M I
Q N H J U D T H K O L D I Y B Q Q J H V
J H C W Z F B K E Q A Q K N M M W A V H
L L G L A E X S R V V Y A Y G Y B Q C P
F T R N C J Q N B H M W R H V I C X N U
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6# # # # # M # # # # # # # # # # # # # #
7# # # # A # T # # # # # # # # # # # # #
8# # # H # # # . # # U # # # # A # # # #
9# # A # # # # # K # L # I # H # # # # #
10# L # # # I # # # I U E # O # # # # # #
11O # # # # # I U A U L # L # # # # # # #
12# # # # # # # A H # O A # # # # # # # #
13# # # # # # # # W A N # U P # # # # # #
14# # # # # # # # # A O # # E # # # # # #
15# # # # # # # # # # H # # L A # # # # #
16# # # # # # # # # # U # # E # # # # # #
17# # # # # # # # # # L # # # # # # # # #
18# # # # # # # # # # A # # # # # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1212ne
HAWAII  1115nw
HONOLULU  1111n
HULA  1115s
LEI  1111ne
LUAU  1111w
MAHALO  66sw
MT.KILAUEA  1111se
OAHU  1114nw
PELE  1414s