Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

O H P Y F Q P Z B Q N F K O F V V E B H
Q C I Q I G G O M B N N E B I K N C O A
L L K N W J W Q R M D P X T Y G S M R T
Q G M F Z P L G F Z G Y J X B F F O M M
R Z W P O E P N P W Y I N Y T B U Z Y W
B P F L H B X T M A X L R G H A W E G P
E Y H A L P A T P H U H B X V L M A M X
M F Y M L E B E J O U Q G I V O F T X C
K Y U R K H L W U L L C M T A R O B E O
B B B K D E Z Y I A U O D C G M O O H P
P U B A F F L U A U L E I M M O S S U C
E H U S S P K A H Y O I M S J L B U D K
V K L P G K E U L A N X K L B A T K A L
N F V N Z O V Y F U O D O . W H P G O Y
E L W T L X C U M J H B Z K T A E W F I
I C H F O F J S A A E Z J W J M D F V M
C X O P H H Y C W J M K B K P R V Y G A
P O G M A N B A T H M G C O H S R R D K
B V H N G O I A P J B R G Y T C R V V E
I K Q B I I V Q P X F O S Y O R Q N J T
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6# # # # # # # # # A # # # # # # # # # #
7# # # # # # A # P H # # # # # # # # # #
8# # # # # # # E # O U # # # # # # # # #
9# # # # # # L # U L L # # # # # # # # #
10# # # # # E # # # A U # # # # # # # # #
11# # # # # # # U A U L E I # # O # # # #
12# # # # # # # A H # O I # # # L # # # #
13# # # # # # # # L A N # K # # A # # # #
14# # # # # # # # # U O # # . # H # # # #
15# # # # # # # # # # H # # # T A # # # #
16# # # # # # # # # A # # # # # M # # # #
17# # # # # # # # W # # # # # # # # # # #
18# # # # # # # A # # # # # # # # # # # #
19# # # # # # I # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # I # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1010n
HAWAII  1115sw
HONOLULU  1111n
HULA  1115nw
LEI  1111e
LUAU  1111w
MAHALO  1616n
MT.KILAUEA  1111nw
OAHU  1114nw
PELE  88sw