Aloha, Hawaii!

ALOHA
HAWAII
HONOLULU
HULA
LEI
LUAU
MAHALO
MT.KILAUEA
OAHU
PELE

(Hula your way to find these words about this beautiful island)

Try to find all 10 words on this board.

F L N J Z Z U R Y E D R A W Z D D V B Y
R D J U Q F X W S C C K I L Y B V J G C
W F C I S J K P T G A I O X O V R D T P
A J P A T A U V H Y L C K L R O M H C U
F L Q C Q A D Z F L Z L B J P B X N Z W
L H I H X Q X E D Q V F D A P T N F E V
C R C I V F A L Y H J T H Z W Z Z A W T
S M Z W I G M E F P U O T U X M X V Y G
D L X B Z I S P U E L P A S U J M K P X
K L D Y Q I T X K A U U Z P S N K U P O
I H I X E E I S I E L T K E T F M V Y S
J I S N P O X A O O O I A S H E O Y V J
E B F N M S R H W S N M K S B F Q Y E P
R Q P Q Y J R U H A O L I . L W M H E D
X E C W O W R A L U H K S E T R N Z K A
D X F C I A Q D Y J O L A H A M H A D K
K W M W U B C H X G F Q D J S L A F E C
Y K W F B G G N W G K P K G M M Z P S N
V L Y R M B G L I C A V A F F S U R G V
U L A N Y N I J K Z M A Q B X B T W Z K
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Aloha, Hawaii!

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6# # # # # # # E # # # # # A # # # # # #
7# # # # # # A L # # # # H # # # # # # #
8# # # # # # # E # # U O # U # # # # # #
9# # # # # # # P U # L # A # # # # # # #
10# # # # # I # # # A U U # # # # # # # #
11# # # # # # I # I E L # # # # # # # # #
12# # # # # # # A # # O I # # # # # # # #
13# # # # # # # # W # N # K # # # # # # #
14# # # # # # # U H A O # # . # # # # # #
15# # # # # # # A L U H # # # T # # # # #
16# # # # # # # # # # O L A H A M # # # #
17# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
18# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ALOHA  1010ne
HAWAII  1115nw
HONOLULU  1111n
HULA  1115w
LEI  1111w
LUAU  1111ne
MAHALO  1616w
MT.KILAUEA  1111nw
OAHU  1114w
PELE  88n