Men in the Bible

DAVID
JOHN
JOSEPH
LUKE
MARK
MATTHEW
PAUL
PETER
SOLOMON
ZECHARIAH

A few good men.

Try to find all 10 words on this board.

B Y V C B X G X F T X F B A E
V M N V S B S C V U C G I L M
Q A U C T J K H I N Y P V V U
K D H I I T F C F U M H I Y I
L R Y K D J H Q S M A F I A O
E O J L R I N R N I J V L I J
Q Q N O E A V O R C H R C A L
B T H K K O M A T T H E W O N
T R O C U O H L D J L D S K A
Z Z J I L C B Q U N R U O A I
J A A O E A F H L E G L K L Q
V X S Z S J L V T Z G K H H Z
X K P B Z E J E T S B Y Q P K
I N G L U A P B L O J L X W S
O G H P J P Q H T R O U C W W
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Men in the Bible

X
Y
123456789101112131415
1# # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # # # # # # # # H # # #
5# # # K D # # # # # A # # # #
6# # # # R I # # N I # # # # #
7# # N # E A V O R # # # # # #
8# # H # K # M A T T H E W # #
9# # O # U O H # D # # # # # #
10# # J # L C # # # # R # # # #
11# # # O E # # # # E # # # # #
12# # S Z S # # # T # # # # # #
13# # # # # E # E # # # # # # #
14# # # L U A P # # # # # # # #
15# # # # # # # H # # # # # # #
Word X Y Direction
DAVID  88nw
JOHN  310n
JOSEPH  411se
LUKE  510n
MARK  78nw
MATTHEW  88e
PAUL  714w
PETER  714ne
SOLOMON  78ne
ZECHARIAH  88ne