Men in the Bible

DAVID
JOHN
JOSEPH
LUKE
MARK
MATTHEW
PAUL
PETER
SOLOMON
ZECHARIAH

A few good men.

Try to find all 10 words on this board.

W E K L B H E Q Q N V H F J H
V N J U S P I L H A Z M U K C
C B E A E E A A U E K V G T W
M V H T S S W U K P G Z Z X O
H O E L X O Q U L Q E K H N Q
R R N H O J L V I C R P Q Y E
U B C K K Q D O H A U H N F G
E Y W E H T T A M C Z E P Z D
T F K J Y H R F V O Q Z B S T
J G H A U I N W Z I N I S V T
A Y W N A H H F H A D V K J B
P A R H A E K R F W G A W C F
U V C O M N D L F B Y V M X F
J U I M I F N T U K J N G S U
X P P A G E Q W S Z E K C Z D
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Men in the Bible

X
Y
123456789101112131415
1# # # # # H # # # # # # # # #
2# # # # # P # # # # # # # # #
3# # # # E E A # # E # # # # #
4# # # T S S # U K # # Z # # #
5# # E # # O # U L # E K # # #
6# R N H O J L # # C R # # # #
7# # # # # # D O H A # # # # #
8# # W E H T T A M # # # # # #
9# # # # # # R # V O # # # # #
10# # # # # I # # # I N # # # #
11# # # # A # # # # # D # # # #
12# # # H # # # # # # # # # # #
13# # # # # # # # # # # # # # #
14# # # # # # # # # # # # # # #
15# # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
DAVID  88se
JOHN  66w
JOSEPH  65n
LUKE  76ne
MARK  98ne
MATTHEW  88w
PAUL  62se
PETER  62sw
SOLOMON  98se
ZECHARIAH  88sw