Hinduism

AHIMSA
ARTI
ASHRAM
ATMAN
AUM
BHAJAN
BRAHMAN
CASTE
DHARMA
GANESH
GANGES
HANUMAN
HARIJANS
HAVAN
KARMA
MANDIR
MANTRA
MOKSHA
MURTI
PUJA
RAMAYANA
SAMSARA
SANSKRIT
SHIVA
TILAK
TRIMURTI
UPANISHADS
VARNA
VEDAS
VISHNU

This wordsearch contains many words relevant to the Hindu religion.

Try to find all 30 words on this board.

O Q Z J Q W Y Y L I F S M Z R K S L T D
G L N P A E C D V M W P A O N Z I W R F
U V C A P Z J U N W B G D H K N A A I C
J O L A M Z S W A L A S S E S U I T I T
A D F Z J H S I J A N R B A H K I R V Z
A N Z A A U A T A U R L X Z D R O I R U
P M H V F Z P R H N A M R A K E R M E L
G I A S M I H A B H V B E S G O V U E U
A N R I D N A M N S I C N A Q O N R R X
U Z F Y S U A A A I H A A K A L I T W B
G C C D Z N U Y E V S A M S A R A I R K
R T M M T M C A S T E H T G R W R M Y A
C U D R D F Q N Z W A A A H A K M Z P W
X L A B D B B A C R I N S D W N A G N C
K Z T K O K N E I P E U H H S W G W R F
U O T E N U V J F S S M R A Y M H E Y I
L M O V H Z A K H O K A A R X E F L S F
W Y R S S N X J I W C N M M W I V Q G P
K Y G H S B Q D Z F O J K A R U P O D A
S G D Z I A L G T N X L I F O R Z R N M
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Hinduism

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # N # # # # # # # # # A # # # # # # #
3# # # A # # # # N # # # # H # # # # # #
4# # # A M # # # A # A # S # S # # T # #
5# # # # J H # I J # N # # A # K I R # #
6# # # # A U A T A U R # # # D R O I # #
7# # # V # # P R H N A M R A K E # M # #
8# # A S M I H A B H V # # S # # V U # #
9# N R I D N A M N S I # N # # # # R # #
10# # # # # # A A # I H A A K A L I T # #
11# # # # # N U Y # V S A M S A R A I # #
12# # # # T M C A S T E H T G # # # # # #
13# # # R # # # N # # A A A # A # # # # #
14# # A # # # # A # R # N S D # N # # # #
15# # # # # # # # I # E U H H S # G # # #
16# # # # # # # J # S # M R A # # # E # #
17# # # # # # A # H # # A A R # # # # S #
18# # # # # N # # # # # N M M # # # # # #
19# # # # S # # # # # # # # A # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
AHIMSA  88w
ARTI  88n
ASHRAM  1313s
ATMAN  1313n
AUM  810sw
BHAJAN  98n
BRAHMAN  87nw
CASTE  812e
DHARMA  1414s
GANESH  1313sw
GANGES  1412se
HANUMAN  1212s
HARIJANS  1212sw
HAVAN  65sw
KARMA  157w
MANDIR  89w
MANTRA  89sw
MOKSHA  187nw
MURTI  187s
PUJA  77nw
RAMAYANA  88s
SAMSARA  1111e
SANSKRIT  1111ne
SHIVA  1111n
TILAK  1810w
TRIMURTI  184s
UPANISHADS  1111se
VARNA  118n
VEDAS  178nw
VISHNU  1010n