Society: Inuyasha!(anime)

Here is an inuyasha word search for all its fans

Inuyasha!(anime)
Here is an inuyasha word search for all its fans

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
AHUN
BANKOTSU
GINKOTSU
GOSHINKI
INU
INUNOTAISHO
INUYASHA
IZAYOI
JAKEN
JAKOTSU
JURMAORU
KAGOME
KAGURA
KANNA
KIRARA
KOGA
KYOKOTSU
MIROKU
MUKOTSU
NARAKU
RENKOTSU
RIN
SANGO
SESSHOMARU
SHIPPO
SUIKOTSU
TENSEIGA
TETSUSEIGA
WINDTUNNEL
WOLF
H W U Q Z T V C Y V X M D R H W Y V V U
U X A Y O C Q F O U T H G N K G F U S I
K W O X R A Z A Z V A G I E S N E T R L
Z U P M N R L E M G K L V Z E X O E M S
W T S D I A F U N Q E M O G A K O G A K
N U R T G R T L E N N U T D N I W Z R C
U P B A O I O D L Q V T O E N N N O W X
G S E I G K F U R O A M R U J U Q U L U
K T T Q O O A U K A R A N S A Y V Y W F
Y M C O I Y P J T G I O O T K A C L E S
D F Q C K G A P H E T H S O E S J C J U
A G N M G I C Z I A E S T K N H R W E R
R U W K L Y U S I H T B T U H A Q U M L
U U S O G N A S E S S H O M A R U H M C
O Q X T U K H P S A U Y A N I H I M W R
O X G G O O A L W F S D H N V R U N R C
A R U G A K O X X W E D V K N K O N G R
W A G I N K O T S U I J H O V A Y K X F
R I B K I Z B Y O L G O S H I N K I U L
X F W I U S T O K N A B C U Q K E U H P
Advertisements

Advertisements